Informace k další výuce

Vážení rodiče, od tohoto týdne jsou v provozu webové stránky honza.wz.cz na které budu žákům zadávat úkoly na následující týden. Budu se snažit, aby zadání bylo umístěno na stránkách už v pátek. Zpracování vyžaduji do čtvrtka do 16 hodin. To znamená, že žáci mají na zpracování šest dní. Zpětná vazba bude následující. Pro předměty vlastivěda a zeměpis,… Read More »

Výuka v mimořádné situaci

Milí žáci a jejich rodiče. Mimořádné opatření týkající se přerušení docházky do škol mě postrčilo k přípravě vzdělávání na dálku. Náhrada bude opravdu jen částečná, protože mě osobně bude chybět vyrušování některých z vás. Věřím, že i vám se bude stýskat po napomínání, zakazování, přikazování a vedení věčného boje převahy žáků proti učiteli. Abychom neztráceli… Read More »